Klubbstyrelse 2022-23

Klubbstyrelse 2022-2023

Styrelse för fiskalåret 2022/2023 för LC Olofström                                                            

President* (1år)                         Seth-Åke Andersson
Vice President*                          Sven-Åke Kieninger
Past President*                          Sven-Åke Kieninger
Sekreterare* (2år)                      Tony Svensson               
Kassaförvaltare* (2år)                Steve Axelsson
Vice Kassaförvaltare                  Cecilia Dahl
Klubbmästare* (1år)                  Claes Bengtsson
Tail Twister* (1år)                      Sven-Åke Kieninger
Director* (1år)                            Patrick Nenonen
Medlemsdirector(1år)                Lars Sällström
Revisor                                      Maria Sällström
                                                    Maria Bjarnehäll
Valberedning                             Claes Bengtsson
                                                    Per Gustavsson
Marknadsgeneral* (1år)             Sven-Åke Kieninger

*ingår i styrelsen