Skänkta medel

Klicka på utropstecknet först på raden för mer information.

Lokalt58 640 kr
AA:s verksamhet i Olofström10 000 kr
Äldreomsorgen10 000 kr
Julhjälpen i Olofström2 000 kr
Kickis ”julfirande för ensamma”3 000 kr
Kvinna med två barn från Olofström5 000 kr
Kvinnojouren i Olofström10 000 kr
Kyrkhultstomtarna12 000 kr
Musikklassen på Högavång5 000 kr
Pensionärer på Västralid1 640 kr
 
Internationellt20 000 kr
Glömda barnen20 000 kr


 
Totalsumma:78 640 kr

Pensionärer på Västralid

En grupp pensionärer till Västralid önskar ett bidrag för att göra en utflykt till Fritzatorpet. De önskar stöd till kostnaden för bl.a. transporten 1640kr dit. Klubben beslutade att bifalla ansökan med 1640kr.